Bilanço Analizi

Firmanız faaliyetleri hakkında hem firma sahibi olarak sizlerin, hem de firmanızla Borç/Alacak ilişkisine girecek diğer firma ve finans kuruluşlarının (Banka, Katılım Bankası, Faktoring Firmaları ve Leasing Firmaları vb.) yıllara göre nasıl bir gelişim gösterdiği hakkında bilgi ve kanaat sahibi olabilmeleri için Bilanço Analizi çok büyük önem taşımaktadır. 

Bilanço analizinde; bilanço kalemleri arasındaki oran (Rasyo) lar firmanızın gidişatıyla ilgili bilgi kaynağıdır.

Bilanço analiz oranları, başlıca dört kategoride değerlendirilir; 

1-LİKİDİTE ORANLARI

    a-) Cari Oran: (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli borçlar) bu oranın “1” in altında çıkması firmanın finansman sıkıntısı içinde olduğunun bir ifadesidir. “1” Den ne kadar büyük olursa da finansman sıkıntısı olmadığını gösterir.

    b-) Likidite Oranı (Asit Test Oranı): (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar

         Likidite oranı “1” e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir, “1” in üzerinde olması ise Kısa vadeli Borç ödeme kabiliyetinin çok iyi durumda olduğunun bir ifadesidir.

     c-) Hazır Değerler Oranı (Nakit Oranı) : (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)

     d-) Karşılama Oranı: Ticari Alacaklar/Ticari Borçlar

2-KALDIRAÇ ORANLARI

     a-) Finansal Kaldıraç Oranı: (Yabancı Kaynaklar/Aktif (Pasif) Toplamı)

     b-) Finansman Oranı: (Yabancı Kaynaklar/Öz Kaynaklar)

     c-) Maddi Duran Varlıkların Öz kaynaklara Oranı: (Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar)

     d-) Öz Kaynakların Aktif Toplamına Oranı: (Özkaynaklar/Aktif Toplamı)

     e-) Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Aktif (Pasif) Toplamına oranı: (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Aktif (Pasif) Toplamı)

      f-) Uzan Vadeli Yabancı Kaynakların Aktif (Pasif) Toplamına Oranı: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Aktif (Pasif) Toplamı

3-FAALİYET ORANLARI

      a-) Alacak Devir Hızı: (Net Satışlar/Ticari Alacaklar)

      b-) Ortalama Tahsil Süresi: (365/Alacak Devir Hızı)

      c-) Borçların Devir Hızı: (Net Satışlar/Ticari Borçlar)

      d-) Ortalama Borç Ödeme Süresi: (365/Borçların Devir Hızı)

      e-) Stok Devir Hızı: (Satılan Malın Maliyeti/Ortalama Stoklar) {Ortalama Stok miktarını bulmanın en Pratik yolu; dönem başı ve dönemsonu stoklarının ortalamasını almaktır. Mümkünse 12 ay sonu stoklarının ortalaması daha sağlıklı sonuç verebelir}

          f-) Dönen Varlık Devir Hızı: (Net Satışlar/Dönen Varlıklar)

4-KARLILIK ORANLARI 

      a-) Net Karın Aktif Toplamına Oranı: (Net Kar/Aktif Toplamı)

      b-) Net Karın Öz Kaynaklara Oranı: (Net Kar/Öz Kaynaklar)

      c-) Brüt Satış Karının Net Satışlara Oranı: (Brüt Satış Karı/Net Satışlar) 

Her üçer aylık peryotlarda çıkartılan mizanlarda bu rasyoların hesaplanarak yıl sonunda çıkacak bilanço için tedbirlerin alınması yerinde bir davranış olur.