Muhasebe Kaydı Oluşturmayla İlgili Temel Bilgiler

Muhasebe kaydının temel kuralı; bütün kayıtlar çift taraflı çalışır,
Örnek 1:Örnek olarak bir müşterinizden banka hesbınıza 100tl havale geldiğini farzedelim.
Banka hesabınıza 100tl girdiği için banka hesbına borç verilecek ama bunun karşılığında müşterinin cari hesabına da 100tl lık alacak kaydı oluşturmanız gerekmektedir.
Sonuç olarak Banka hesabınız 100tl artmış müşteri Cari hesabı ise 100tl azalmış olacaktır.

Bilanço Analizi

Firmanız faaliyetleri hakkında hem firma sahibi olarak sizlerin, hem de firmanızla Borç/Alacak ilişkisine girecek diğer firma ve finans kuruluşlarının (Banka, Katılım Bankası, Faktoring Firmaları ve Leasing Firmaları vb.) yıllara göre nasıl bir gelişim gösterdiği hakkında bilgi ve kanaat sahibi olabilmeleri için Bilanço Analizi çok büyük önem taşımaktadır.

Fon Yönetim Tablosu Nedir ?

Belirleyeceğiniz bir tarih için, firmanızın fon giriş ve çıkışlarını takip eden ve belirlenen tarihteki fon miktarını görebilmenizi sağlayan bir tablodur.

Tablonun sağlıklı sonuç verebilmesi için;

Kambiyo Senetleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli kağıtlara KAMBİYO SENEDİ denir.

Kambiyo senetleri; Poliçe, Bono ve Çek olmak üzere üç çeşittir. Bütün kambiyo senetlerinin şekil şartları yasa da ayrı ayrı belirtilmiştir. Kambiyo senetlerinin geçerli bir ödeme aracı olabilmesi için yasada belirtilen şekil şartlarına uyması gerekmektedir. 

Personelle İlgili Muhasebe İşlemleri

  • Bütün personeliniz için, istenen bütün bilgilerini içerecek şekilde birer personel kaydı oluşturmanız gerekmektedir.
  • Ay içinde personele verilen bir avans ödemesi varsa, personel hesabına borç, kasa hesabına alacak kaydedilmeli.

Kâr Zarar Tablosu Nedir ?

Belirleyeceğiniz bir dönem için firmanızın Brüt Kar/Zararını görebilmenize imkan sağlayan bir tablodur.

Tablonun sağlıklı sonuç verebilmesi için;

Ön Muhasebe Neden Önemli ?

  • İşletme sahibinin çok daha hızlı kararlar alabilmesi
  • Aksaklıkları anın da tespit edebilmesi, olumsuz gelişmeleri hızlı bir şekilde olumlu yöne çevirebilmesi.
  • Dilediği herhangi bir zaman da envanterini görebilmesi.
  • Çok sağlıklı bir şekilde stok yönetimi yapabilmesi.
  • Hangi ürünlerde ne zaman, nasıl bir kampanya yapabilme kabiliyeti kazandırması.

Tevkifat Faturası Nedir ?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun da belirlenen kurum ve kuruluşlara kesilen faturalarda, alıcı tarafından tevkifatlı fatura talep edilmesi durumunda; tevkifat oranı öğrenilerek, bildirilecek oran çerçevesinde KDV’nin paylaşılması işlemidir.

Örnek olarak %18 KDV oranına tabi bir hizmet alımında, 2.000,00TL lık bir fatura için hesaplanan KDV 360,00 TL olması gerekirken; tevkifat oranının 5/10 olduğunu varsayarsak,;

Üretim Modülü

Bir üretim firmasıysanız veya işiniz gereği alım satımın yanı sıra farklı yardımcı maddelerden oluşan farklı bir ürün elde edip satışını yapıyorsanız, en büyük yardımcınız ÜRETİM MODÜLÜ olacaktır. 

Firmaların en büyük sıkıntılarından biri de fiili stoklarıyla, sistemlerindeki stokların mutabık olmamasıdır.